OM BEHANDLING

HVA TILBYR JEG

Mange mennesker som oppsøker psykolog gjør det fordi de på en eller annen måte ikke er fornøyd med situasjonen sin og de ønsker hjelp for å få det bedre.

 

Psykologer har (heldigvis) ikke noe fasitsvar på hvordan man skal leve livene sine, det får være opp til den enkelte å bestemme. Samtidig kan psykologer bidra med kunnskap om psykisk helse og forsøke å belyse flere perspektiv på hvorfor ting er vanskelig eller ikke stemmer. Det kan av og til være lettere å snakke om vanskelige ting med en utenforstående som har taushetsplikt.

 

Som psykolog har jeg særlig kunnskap om hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen. Jeg vet hvordan disse faktorene i neste rekke påvirker – og blir påvirket av prestasjoner, motivasjon, stress og så videre. Som medlem i norsk psykologforening er jeg forpliktet til å jobbe etter evidensbasert praksis, noe som betyr at jeg i samarbeid med deg, også skal anvende min kliniske kunnskap og den seneste tilgjengelige forskningen for å hjelpe deg best mulig. Dette er ment som en trygghet for deg som klient.

Behandling av lett til moderat angst, depresjon, stress

 

Samtaler om hvordan en kan mestre hindringer eller utfordringer

 

Hjelp til å forberede seg til konkurranser

 

Hjelp til å håndtere skadeopphold

 

Hjelp til å håndtere press fra trenere eller foreldre

 

Hjelp til hvordan en kan hente ut det lille ekstra og prestere bedre

 

Samtaler om tiden etter en idrettskarriere

 

Coaching/veiledning

 

 

Tjenestene kan gis individuelt eller de kan inngå som en del av en avtale med klubb, lag, forening og liknende. Ta kontakt for mer informasjon.

Org. nr. 912 477 770